Náhradné filtračné patróny

BARRIER ponúka špeciálne filtračné kanvice, do ktorých sa vkladajú výmenné vložky umožňujúce vyriešiť problém nízkej kvality vody z kohútika. Výmenné vložky pre filtračné kanvice, vyrábané našou obchodnou značkou, sú schopné odstrániť zlúčeniny chlóru, nadmernú tvrdosť a nepríjemný zápach vody.

 

Základný rad výrobkov

 

·       „TVRDOSŤ“ – Určené pre zníženie ukazovateľa PH vody, čo sa negatívne odráža na zdraví ľudí a stave domácich spotrebičov.

·       „ULTRA“ – Výmenné vložky, ktorých hlavou úlohou je zničenie nebezpečných mikroorganizmov. Obzvlášť dôležité pre rodinu s malými deťmi.

·       „ŽELEZO“ – Dané filtre sú orientované na zníženie koncentrácie solí ťažkých a toxických kovov.

·       „KLASIK“ a „ŠTANDARD“ – Univerzálne kazety, ktorých účinná látka úspešne bojuje s väčšinou rozšírených znečistení.

 

Vyznačujúce sa osobitosti

Vysoká efektivita filtrov sa vysvetľuje využívaním moderných materiálov – špeciálne vyvinutých granúl aktívneho uhlia a živice iónovej výmeny Lewatit. V niektorých modeloch sa používajú špeciálne vlákna, ktoré zadržujú mechanické  častice a komponenty regulujúce koncentráciu fluóru. Takýto prístup zabezpečuje vysokú úroveň filtrácie.