Filtre pod drezy s kohútikom

Filtre pod drezy vďaka dostupnej cene, jednoduchosti použitia a efektivite čistenia vody z kohútika rýchlo získali sympatie kupujúcich. Prietokové modely filtrov pre znečistenú vodu sú zariadenia, ktorých hlavným komponentom je plastová nádoba s filtračnými vložkami. Tie sú upevnené na podstavci a sú spojené pomocou hadičky. Súprava vložiek zahŕňa mechanické, uhlíkové a zmäkčovacie filtre. Filtrovaná voda prúdi do praktického samostatného kohútika zabudovaného na kuchynskom dreze alebo pracovnej doske.

 

Filtr pod drez zabezpečuje spoľahlivú filtráciu vody z kohútika od mechanických prímesí, železa, ťažkých kovov, toxických látok, organických zlúčenín, chlóru a solí. Periodicita výmeny vložiek závisí od intenzity používania filtra a od stupňa znečistenia vody. Životnosť sa mení v závislosti od rôznych faktorov – od 3 mesiacov do 1 roku. Pri výmene je potrebné používať originálny spotrebný materiál, pretože len ten môže zabezpečiť spoľahlivú prácu filtra.

 

VÝHODY PRIETOKOVÝCH FILTROV

 

Filtre pod drezy na čistenie vody z kohútika a zo studní  disponujú množstvom výhod:

  • Kompaktné rozmery, ktoré umožňujú vyčleniť miesto pre inštaláciu filtra v podmienkach kuchyne malého rozmeru.
  • Pohodlie a jednoduchosť práce v porovnaní s filtračnými kanvicami.
  • Minimálna obsluha, ktorá nevyžaduje značnú finančnú investíciu.
  • Nekomplikovaná montáž a prevádzka.
  • Optimálny pomer ceny zariadenia a kvality filtrovanej vody.
 

Pri zadovážení si podobného filtru, sa možno spoľahnúť na stabilnú prácu zariadenia a viditeľné zlepšenie kvality vody priamo z vodovodného kohútika. Filtre pod drezy s kohútikom sú vynikajúcou alternatívou finančne náročným a neskladným prístrojom s analogickou funkciou!


ČO JE REVERZNÁ OSMÓZA?


Reverzná osmóza je proces s nútenou filtráciou tekutiny cez polopriepustnú membránu pod určitým tlakom. Podstata práce filtrov reveznej osmózy spočíva v tom, že ak na roztok, ktorý obsahuje rôzne nečistoty, pôsobí tlak väčší než osmotický, začína proces, pri ktorom molekuly vody prechádzajú cez polopriepustnú membránu z koncentrovaného roztoku do rozriedeného (opak princípu práce prirodzenej osmózy). V dôsledku toho sa voda a rozpustné látky oddelia, čím znečisťujúce látky nemôžu preniknúť cez veľmi malé póry membrány reverznej osmózy. Takým spôsobom sa na jednej strane zhromažďuje čistá voda a všetky nečistoty zostanú na druhej strane membrány. Tento proces človek "odpozoroval" od najmúdrejšieho tvorcu na našej planéte - prírody. Všetky procesy, ktoré prebiehajú v živých systémoch, vznikajú vďaka práci miliárd membrán, ktoré sa nachádzajú v štruktúre buniek každého z nás. Človek pochopil, ako pracuje prirodzená membrána a vytvoril jej obdobu - selektívne priepustnú membránu, ktorá sa využíva v zariadeniach reverznej osmózy.